top of page
JONAS_BRUYNEEL_Poeziebundel 15x20 cover recto flat.jpg

BROEDLAND

Uitgeverij Poeziecentrum 

2022

dat de oude plaatsen, de morsige kamers

in het lichaam verharden tot een steen

die tegen de organen aandrukt

 

Gedichten als nieuwbouwruïnes. In broedland verkent Jonas Bruyneel het spanningsveld tussen de slijtende mensen die in zijn lichaam een plaats zoeken. In de gedichten vloeit het ruimtelijke over in het menselijke en valt het lichaam samen met de onherbergzame en aangetaste plaatsen waar het naar verlangt.

PERS OVER BROEDLAND

"In Broedland van Jonas Bruyneel schuiven niet alleen lichaam en landschap, maar ook verleden en heden over elkaar heen en vormen nieuwbouwruïnes. Als lezer wandel je langs mystieke bouwsels; je blijft wat dralen bij niet altijd even toegankelijke regels, maar bent ontegenzeggelijk in een land waar gebroed wordt, waar in taal nieuwe levens en omgevingen opdoemen die in hun genen het verleden dragen. Het broedland van Bruyneel is een land waar het aangenaam en toch vervreemdend toeven is."
Dietske Geerlings - Poëziekrant

 

"Jonas Bruyneel levert met Broedland een opmerkelijk poëziedebuut af. De hecht gestructureerde bundel probeert een positiebepaling van het ik tot stand te brengen, en niet verwonderlijk gaat daarbij veel aandacht uit naar de cruciale coördinaten van ruimte en tijd. Bijzonder is evenwel dat Bruyneel zijn project niet beperkt tot een anekdotische en realistische weergave, maar resoluut kiest voor vervormende beelden die zowel de intensiteit als het soms groteske karakter van zijn universum verhogen."

Dirk De Geest - Mappalibri

 

Breed uitwaaierend over het taalklavier, met precieuze staccato’s, en rijk geschakeerde themata, de beheersing van Bruyneel is virtuoos. Hij gebruikt een overweldigende rijkdom aan beelden die hij als collages aan elkaar rijgt. De formuleringen zijn uiterst nauwkeurig, de woordkeus zorgvuldig en esthetisch tegelijk. De toonsoort is onmiskenbaar mineur, de beelden en emoties die hij oproept illustreren de zwakheden van de mens en de mensheid in het bijzonder.

Felix Monter - Elders Literair


"Broedland is een verrassend gave en rijke bundel van een debutant die zijn entree maakt via de grote poort van het monumentale huis van de poëzie. In trefzekere verzen met zo nu en dan een licht ironische ondertoon slaagt hij er op overtuigende wijze in een beklijvend taalbouwsel op te trekken dat helemaal het zijne is en wars van clichés. Een veelbelovend debuut."
Patrick Auwelaert

VIJD

Het verdriet van het Lam Gods

Uitgeverij Lannoo 

2019

Het Lam Gods is niet alleen een hoogtepunt van de schilderkunst waar al eeuwenlang een zweem van mysterie rond hangt. Het was ook het afscheid van de ambitieuze turfhandelaarsfamilie Vijd, die zich in korte tijd had opgewerkt tot de elite van het Bourgondische Vlaanderen. 

Wandel in deze minutieus gedocumenteerde historische roman door de straten van het middeleeuwse Gent, tussen handelaars, schippers en edellieden. Snuif de geuren op van de overstroomde Beverse polders en de bouwplaats van de Sint-Janskerk, de huidige Sint-Baafskathedraal. Vang een glimp op van de belangrijkste hoven van het Bourgondische rijk. En gluur binnen in de ateliers van Hubert en Jan van Eyck, de grootste kunstenaars van hun tijd.

Leef vooral mee met twee generaties van een fascinerende familie die bij momenten genadeloos, bij momenten kwetsbaar, een plaats in de wereld zocht. En die, geconfronteerd met de eindigheid van alles waarvan ze droomden, vooral niet vergeten wilde worden.

PERS OVER VIJD

"In “Vijd” ontrafelt Jonas Bruyneel het bestaan van Joos Vijd die, samen met zijn vrouw Elisabeth Borluut, de opdracht gaf tot het maken van het “Lam Gods”. Het is een heerlijke non-fictie-roman geworden."

Bart Van Loo

“In Vijd penseelt Jonas Bruyneel de opkomst en ondergang van een kleurrijke familie in het Bourgondische Vlaanderen, met oog voor precisie en historisch detail, in een zintuiglijke taal die doet wegdromen naar de late Middeleeuwen.”

Dirk Vandenberghe - De Lage Landen

"Op zijn best is Bruyneel wanneer hij de ruimte tussen de feiten, de lijnen in het verhaal, weet te vullen met gedachten over kunst."  
Cor Gout - Literair Tijdschrift Extaze

“In het Gent van Joos voelt de auteur zich op vertrouwd terrein. De personages komen tot leven, in een stad die hij met vaste tred bewandelt.”

Rik Sauwen - OKV

"De schrijver heeft zich twee jaar verdiept in het leven van de vijftiende eeuw en beschrijft kleurrijk en trefzeker de mensen, hun ambities, hun zorgen en hun omgeving,"

Livia Visser-Fuchs - NBD Biblion

"Climax van het verhaal is de mogelijke toedracht van de Lam Godsopdracht en de uitvoering ervan, hier betekenisvol met woorden opnieuw geschilderd."

André Capiteyn - G-Geschiedenis


“De sterkste passages zijn die waarin Bruyneel ons samen met Joos Vijd op wandel neemt door het middeleeuwse Gent, langs de bouwwerken aan de kathedraal en het stadhuis, en de drukke havenactiviteiten op de Graslei.”
Bart Moerman - Het Nieuwsblad

“Jonas Bruyneel slaagt er met verve in je binnen te leiden in een historisch correct wereld doordat hij alles levensecht maakt en je als een volleerd romanschrijver het verhaal binnenzuigt, je laat meeleven met de personages.”

De Ongeletterde Wanhoop

Symbols of Democracy.jpg

SYMBOLS OF DEMOCRACY

Bruthaus Gallery

2019

'Ik heb slecht geslapen.'
Zijn handen en ogen stralen nochtans vitaliteit uit.
Ik neem de muur in me op. CEPIC, lees ik. WNP. FdJ. PSC. Afkortingen waarvan ik er enkele ken, maar waarnaar ik voor een even groot deel het raden heb. Symbolen, als waren het chemische elementen. Een muurgrote tabel van Mendeljev, niet met de basiselementen om het leven te ontrafelen, maar net een duistere tegenhanger vol afkortingen die samen vooral voor dood zorgden. Die doordringen in een van die andere mysteries van het leven. Symbolen van democratie.

De schilder, zijn vrouw, zijn kinderen, ikzelf, de schrijver. Alles is fictie, en tegelijk is alles echt.

Novelle bij de tentoonstelling 'Symbols of Democracy' van Pieter jan Martyn, gecureerd door Joris Van der Borght

PERS OVER SYMBOLS OF DEMOCRACY

“Doorheen het hele denk– en werkproces werd Martyn geschaduwd (no pun intended) door auteur Jonas Bruyneel, die op basis van gesprekken en de evolutie van het werk een verslag maakte. Dit verslag maakt intrinsiek deel uit van de reeks, vormt ermee een ondeelbaar geheel. Het fungeert als meta-bindmiddel voor alle afzonderlijke werken. Ik schrijf ‘meta’, omdat het verslag deels inspeelt op het onderzoek dat Pieter Jan uitvoert, deels op de gedachten, twijfels en evolutie van de kunstenaar zelf, maar ook op de relatie tussen de auteur en de kunstenaar. Lectuur op drie niveaus, die elkaar onderling voeden en continu beïnvloeden, in een soort paringsdans tussen meningen, gedachten en inzichten, al aarzelen de kunstenaar en de schrijver niet om dit hele gebeuren op zich grondig in vraag te stellen..”
Frederic De Meyer – The Art Couch

VOORBIJ HET LICHT

Uitgeverij aquaZZZ

2015

Zeven ongewone verhalen over mensen die ondanks hun unieke talenten hun plaats in de maatschappij niet vinden. De kleurrijke schaduwfiguren worstelen met zichzelf en hun omgeving: van ontluikend antisemitisme in Polen tot territoriale geschillen in Kasjmir. Gevangen in de schemerzones van de samenleving, ontvluchten ze de duisternis en zoeken ze het licht op.

Bekroond met de zilveren medaille Prijs Letterkunde Provincie West-Vlaanderen

PERS OVER VOORBIJ HET LICHT

“Bij momenten doet de schrijver denken aan de fantastische verhalen van Jorge Luis Borges. Met Voorbij het licht bewijst Bruyneel dat hij een verhaal kan vertellen. Met oog voor detail en omgeving schept hij een omgeving waarin zijn personages tot leven komen.”
Yves Joris – Tzum

“Om elk verhaal zo zijn eigen stem te geven, verraadt talent. Dit debuut is meer dan behoorlijk, leest lekker weg en dompelt je helemaal in de vreemdste avonturen onder. Dat belooft voor de toekomst!”
Silke Denissen – Cutting Edge

“De schrijfstijl is die van de ervaren verteller die zijn publiek niet afleidt met literaire franje, maar de aandacht vasthoudt met zijn eruditie en vakmanschap. Een debuut dat je veel lezers toewenst.”
L. Torn – NBD Biblion

“Met een vleug surrealisme weet Bruyneel geloofwaardige personages te tekenen, figuren die zich op de grens van schaduw en licht bevinden. Deze schrijver kan veel onderwerpen en registers aan: van historisch ingebedde verhalen over exotische mythologie tot originele, ironische of bizarre bespiegelingen.”
Prijs Letterkunde van de provincie West-Vlaanderen 2016

bottom of page